20 20 20

The 21th International Conference on
Modeling Decisions for Artificial Intelligence
Modelització de Decisions per a la Intel·ligència Artificial
Tokyo, Japó
August 27-31 2024

http://www.mdai.cat/mdai2024
Termini de submissió:
DEADLINE: March 15th, 2024

Motivació:

Quan hom pren una decisió te sovint en compte diversos factors. Per exemple, la compra d'una màquina de fotografiar tendrà en compte criteris com ara el preu, la qualitat de les imatges, la solvencia de la marca, etc. A més a més, els criteris es troben sovint en conflicte. Aquest és el cas, per exemple, de la qualitat i el preu. Atèsa que una millor qualitat tendeix a comportar un pitjor preu (més alt!). Així, en general, la presa de decisions es un procés complex on hi juguen un paper diversos elements.

La recerca en l'àmbit de la modelització de decisions per a la intel.ligència artificial te com a objectiu desenvolupar mètodes per automatitzar els processos relacionats amb la presa de decisions amb l'objectiu de que siguin incorporats en sistemes reals.

Aquest tema està fortament relacionat amb el tema de la fusió d'informació atès que les decisións s'han de prendre tenint en compte els diferents criteris (integració dels criteris i de les seves valoracions) i de manera informada (la qual cosa requereix tenir en compte diferents fonts i integrar-ne la seva informació).

Llibre:
  • V. Torra, Y. Narukawa (2007) Modeling decisions: Information fusion and aggregation operators, Springer.
    Pàgina web amb alguns recursos addicionals aquí: http://www.mdai.cat/ifao/

    En aquest llibre es presenten els elements bàsics dels operadors d'agregació i la fusió d'informació centrant-nos, principalment, en aquelles funcions que ens permeten agregar valors numèrics (fusionar informació numèrica). El llibre conté els següents capítols: 1. Introducció; 2. Nocions bàsiques; 3. Introducció a les equacions funcionals; 4. Síntesis de judicis; 5. Mesures difuses; 6. De la mitja ponderada a les integrals difuses; 7. Indexs i mètodes d'avaluació; 8. Selecció dels models. Apèndix: A. Propietats; B. Alguns operadors d'agregació.

  • V. Torra, Y. Narukawa, M. Sugeno (2014) Non-Additive Measures: Theory and Applications, Springer. (Springer access)
Congressos:

http://www.mdai.cat/mdai2020 (Sant Cugat, Setembre 2-4, 2020)

http://www.mdai.cat/mdai2019 (Milà, Setembre 4-6, 2019)

http://www.mdai.cat/mdai2018 (Mallorca, Octubre 15-18, 2018)

http://www.mdai.cat/mdai2017 (Kitakyushu, Japan, October 18-20, 2017)

http://www.mdai.cat/mdai2016 (Sant Julià de Lòria, Andorra, Setembre 19-21, 2016)

http://www.mdai.cat/mdai2015 (Skövde, Suècia; Setembre 21-23, 2015)

http://www.mdai.cat/mdai2014 (Tokyo, Japó Octubre 29-31, 2014)

http://www.mdai.cat/mdai2013 (Barcelona, Novembre 20-22, 2013)

http://www.mdai.cat/mdai2012 (Girona, Novembre 21-23, 2012)

http://www.mdai.cat/mdai2011 (Changsha, Hunan, Xina, July 28-30, 2011)

http://www.mdai.cat/mdai2010 (Perpinyà, Catalunya Nord, Franç, Octubre 27-29, 2010)

http://www.mdai.cat/mdai2009 (Illa d'Awaji, Japó, 30 Novembre-2 December, 2009)
Actes: LNAI 5861, Springer, V. Torra, Y. Narukawa, M. Inuiguchi (Eds.) (on line version here).
Alguns treballs addicionals foren publicats en un CD-ROM (ISBN 978-84-00-08851-4)

http://www.mdai.cat/mdai2008 (Sabadell, 30-31 Octubre, 2008)
Actes: LNAI 5285, Springer, V. Torra, Y. Narukawa (Eds.) (on line version here).
Alguns treballs addicionals foren publicats en un CD-ROM (ISBN 978-84-00-08714-2)

http://www.mdai.cat/mdai2007 (Kitakyushu, Japó, 16-18 Agost, 2007)
Actes: LNAI 4617, Springer, V. Torra, Y. Narukawa, Y. Yoshida (Eds.) (on line version here).
Alguns treballs addicionals foren publicats en un CD-ROM (ISBN 84-00-08415-2)

http://www.mdai.cat/mdai2006 (Tarragona, 3-5 Abril, 2006)
Actes: LNAI 3885, Springer, V. Torra, Y. Narukawa, A. Valls, J. Domingo-Ferrer (Eds.).
Alguns treballs addicionals foren publicats en un CD-ROM (ISBN 84-00-08416-0)

http://www.mdai.cat/mdai2005 (Tsukuba, Japó, 25-27 Juliol, 2005)
Actes: LNAI 3558, Springer, V. Torra, Y. Narukawa, S. Miyamoto, (Eds.).
Alguns treballs addicionals foren publicats en un CD-ROM (ISBN 84-00-08306-7)

http://www.mdai.cat/mdai2004 (Barcelona, 2-4 Agost, 2004)
Actes: LNAI 3131, Springer, V. Torra, Y. Narukawa, Eds.

Números de revista editats:

Número especial sobre Modelització de decisions per a la intel.ligència artificial (MDAI 2007), J. of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (JACIII), in press (2008). Editors: V. Torra, Y. Narukawa. Accés aquí

Número especial sobre Mètodes per la modelització de decisions i el soft computing per a la intel.ligència artificial (MDAI 2007), Int. J. of Unc. Fuzziness and Knowledge Based Systems (IJUFKS), 16:1 (suppl) (2008). Editors: V. Torra, Y. Narukawa. Accés aquí

Número especial sobre Operadors d´agregació, Int. J. of Approx. Reasoning, 46:3 (2007). Editors: V. Torra, Y. Narukawa. Accés aquí

Número especial sobre Operadors d´agregació i modelització de decisions, Int. J. of Approx. Reasoning, 41:1 (2006). Editors: V. Torra, Y. Narukawa. Accés aquí

Número especial sobre Modelització de decisions per a la intel.ligència artificial (MDAI 2004), Int. J. of Intel. Systems, 23:2 (2008). Editors: V. Torra, Y. Narukawa. Accés aquí

Número especial sobre Modelització de decisions per a la intel.ligència artificial (MDAI 2005), J. of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (JACIII), 11:1 (2007). Editors: V. Torra, Y. Narukawa, S. Miyamoto. Accés aquí

Número especial sobre Mètodes per la modelització de decisions i el soft computing per a la intel.ligència artificial (MDAI 2005), Int. J. of Unc. Fuzziness and Knowledge Based Systems (IJUFKS), 14:4 (agost 2006). Editors: V. Torra, Y. Narukawa, S. Miyamoto. Accés aquí

Números relacionats:

Número especial sobre Mesures i Agregació: Aspectes formals i Aplicacions al Clustering i la Decisió, Intl. J. of Unc., Fuzz. and Knowledge-Based Systems, 8:6 (2000). Editor: V. Torra. Accés aquí


 
MDAI

Vicenç Torra

Modeling Decisions for Artificial Intelligence

Last modified: 20 : 17 February 23 2024.